FANDOM


Format:Cutie Comune România Comuna Șipote este o unitate administrativ-teritorială din județul Iași, Moldova, România.

Așezare geografică Edit

Comuna este situată în partea central sudică a Câmpiei Moldovei, în nordul județului Iași, la 56 km de reședința acestuia. Aceasta se învecinează spre nord cu județul Botoșani (comuna Răuseni) și cu alte cinci comune din județul Iași, după cum urmează:

Hidrografie Edit

Principalul râu care străbate comuna este Miletinul, pe cursul căruia se află Lacul Hălceni. De asemenea, pe raza comunei se mai află iazurile Sorocanu pe Recea, cu o suprafață de 20,62 ha și Zugravi (12,64 ha).

Date demografice Edit

Conform estimărilor, la 1 ianuarie 2009 populația stabilă a comunei Șipote constituia 5439 persoane, 26.71% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populației în limitele comunei este de 54,2 locuitori/km2.

La recensământul din anul 2002(2), populația comunei alcătuia 5820 locuitori, 51,63% bărbați și 48,37% femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiau 22,96% pe când persoanele peste 59 de ani alcătuiau 23,87% din populația totală. În 2002 densitatea populației la nivelul comunei era de 58 locuitori/km2.

Mai jos se prezintă structura populației pe sexe și vârstă, după limba maternă, precum și după etnie și confesiune în comună conform recensământului din 2002.

Populația pe sexe și vârstă în comuna Șipote la recensământul din 2002
Grupe de vârstă Ambele Sexe Bărbați Femei
Număr persoane  % față de total Număr persoane  % față de total Număr persoane  % față de total
Sub 15 ani 1336 22,96% 695 11,94% 641 11,01%
15 - 59 ani 3095 53,18% 1674 28,76% 1421 24,42%
60 ani și peste 1389 23,87% 636 10,93% 753 12,94%
Total 5820 100,00% 3005 51,63% 2815 48,37%
Structura etnică a populației în comuna Șipote la recensământul din 2002
Etnia Număr persoane  % față de total
Români 5814 99,90 %
Romi (Țigani) 5 0,09 %
Ruși-lipoveni 1 0,02 %
Structura populației după limba maternă în comuna Șipote la recensământul din 2002
Limba maternă Număr persoane  % față de total
Română 5820 100 %
Structura confesională a populației în comuna Șipote la recensământul din 2002
Limba maternă Număr persoane  % față de total
Ortodoxă 5727 98.40 %
Romano-catolică 72 1.24 %
Penticostală 5 0.09 %
Adventistă de ziua a Șaptea 12 0.21 %
Creștina după Evanghelie 1 0.02 %
Altă religie 3 0.05 %

Activități economice Edit

 • Agricultura
 • Industria alimentară (prelucrarea laptelui)
 • Comerțul cu produse industriale și agricole

Nu se ști dar aici a fost o tabără a morții în timpul primului război mondial unde peste 15.000 de prozonieri, în mare parte unguri au murit din cauza frigului, a foametei și a bolilor.

Obiective turistice Edit

Biserica din satul reședință, Șipote cu hramul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" - ctitorie a hatmanului Luca Arbore.

Evenimente locale Edit

 • Zilele comunei pe 15-16 august
 • Hramuri bisericești
 • Joia ca zi de târg

Proiecte de investiții Edit

Se află în diferite stadii de desfășurare, următoarele proiecte:

 • Canalizare
 • Amenajare terenuri sport în comuna Șipote, județul Iași
 • Sistem ecologic de colectare a deșeurilor menajere
 • Echipamente tehnice și funcționale aferente sistemului ecologic
 • Împădurire teren degradat 77,00 ha
 • Asfaltare DC 140 Șipote-Chișcăreni-Fântânele - 35 km.

PersonalitățiEdit

Bibliografie Edit


ar:شيبوته en:Şipote it:Şipote pt:Şipote vo:Şipote

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.