FANDOM


Format:Cutie așezare

Călățele (în Format:Hu, în Format:De) este o comună în județul Cluj, Transilvania, România. Este alcătuită din 6 sate: Călățele, Călata, Dealu Negru, Călățele-Pădure, Finciu și Văleni

Date geografice Edit

Comuna este situată la poalele de nord-est ale Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata, la 15 km de Huedin și 65 km de Cluj-Napoca. Pârâul Călata este afluent al Crișului Repede, în care se varsă la Huedin.

Se învecinează la sud cu comuna Beliș, la vest cu comuna Mărgău, la nord cu comuna Sâncraiu și la est cu comunele Mănăstireni și Râșca. Se află în zona de contact dintre Depresiunea Huedin-Călățele (Țara Călatei) și zona Munților Apuseni. În trecut localitatea a fost un important centru de exploatare forestieră și a turbei.

Clima este continental-moderată, cu temperaturi medii anuale de 4-8 °C.

Istoric Edit

Cercetările arheologice în zona comunei au relevat o serie de vestigii ale prezenței umane începând din neolitic în zonă. În zona dealului Vârful Glimeii (între Valea Călata și Valea Valcău), a fost găsită o așezare a culturii Tisa, datând din neolitic. S-au găsit bordeie cu acoperiș lipit, ceramică, o figurină din teracotă și alte vestigii. Alte săpături au dus la descoperirea unor obiecte aparținând culturii Coțofeni.

În peretele sudic al bisericii reformate din satul Văleni este află zidit un relief funerar aparținând epocii romane [1].

Demografie Edit

La 1 iulie 1998 avea 2.695 locuitori dintre care 1.333 de sex masculin și 1.362 de sex femeiesc.

De-a lungul timpului populația comunei a evoluat astfel:

Recensământul[2] [3] Structura etnică
Anul Populația Români Maghiari Germani Romi Alte etnii
1850 2.124 1.712 403 9 0
1880 2.479 1.861 616 2 0
1890 2.792 2.145 642 5 0
1900 4.139 3.230 797 76 36
1910 3.377 2.611 740 9 17
1920 3.729 2.907 755 1 66
1930 4.147 3.274 779 3 20 71
1941 4.647 3.943 629 4 71
1956 4.154 3.541 539 1 59 14
1966 4.139 3.646 492 1
1977 3.791 3.357 430 2 2 0
1992 2.906 2.472 336 97 1
2002 2.671 2.163 271 2 231 4

Format:Demografie/Călățele, Cluj

Transporturi Edit

În localitate a existat o stație de cale ferată.

Lăcașuri de cult Edit

  • Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” (1764), adusă în satul Dealu Negru din satul Finciu.
  • Biserica fortificată din secolele XII-XV, cu tavan casetat, pictat în 1778, din satul Văleni.

Galerie de imagini Edit

Bibliografie Edit

  • Lechințan, Vasile (2006). Călățele: studiu monografic, Ediția a II-a. Cluj-Napoca. ISBN 978-973-686-900-6 
  • Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora (2003). Atlasul localităților județului Cluj. Cluj-Napoca: Editura Suncart. ISBN 973-86430-0-7 
  • Dan Ghinea (2000). Enciclopedia geografică a României. București: Editura Enciclopedică. ISBN 978-973-45-0396-4 

Note Edit

Legături externe Edit

Format:Wikitravel

Format:Comune-Clujfr:Călăţele nl:Călăţele

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki