FANDOM


Format:Cutie Comune România

Costuleni este o localitate în județul Iași, Moldova, România.


Amplasare geografică Edit

Comuna Costuleni este situată în partea de sud-est a județului Iași, la 23 km de municipiu Iași. Se învecinează cu următoarele comune:

Clima Edit

Clima comunei Costuleni este temperat continentală, temperatura medie anuală fiind de 9,8 °C,temperatura medie a lunii ianuarie este de -3,7 °C si a lunii iulie de 20,8 °C. Umiditatea relativă a anului se înscrie cu valori cuprinse între 84,1% în luna ianuarie și 64,6% în luna iulie.

Hidrografie Edit

Rețeaua hidrografică este compusă din Râul Jijia și doi afluenți ai săi:râul Comarna și râul Covasna.

Distribuția solului Edit

În Costuleni distribuția solului este relativ dezechilibrată, aprox. 70% din suprafața totală a comunei fiind teren agricol și doar 30% din suprafața totală a comunei fiind teren împădurit.

Fondul forestier Edit

Pădurile de foioase acoperă versanții nordici și dealurile din sud, sud-est, precum si zona de nord-est a comunei. Defrișările sunt aproape nule, în timp ce în pădurea Bacalu s-a plantat pin negru, dud și nuc, în pădurea Albina nuc și în pădurea Rotari salcâm, stejar, gorun și frasin.

Terenuri agricole Edit

Ocupând aprox. 70% din teritoriul comunei, terenurile agricole au un potențial de fertilitate diferit.Solurile cu pretabilitate foarte bună pentru culturile de grâu și cele cu pretabilitate bună, cu limitări reduse ocupă doar 19% din totalul terenurilor agricole, în timp ce terenurile cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate ocupă 22% din terenurile agricole.Suprafețele cu pretabilitate redusă,cu limitari severe ocupă 35% din terenurile agricole, iar terenurile cu limitări foarte severe (zone mlăștinoase, erodate) ocupă 10% din totalul terenurilor agricole.Restul suprafeței agricole reprezintă terenuri în panta, ocupate cu vii și livezi.[1]

Economie Edit

Economia comueni Costuleni are un caracter preponderent agricol și zootehnic, mai ales în privința viticulturii și pomiculturii. Dezvoltarea pomiculturii și viticulturii este favorizată de climă și de tipul solului întâlnit în zonă.

Note Edit

  1. Primaria Comunei Costuleni

Legături externe Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki