FANDOM


Format:Cutie Comune România Dagâța este o comună în județul Iași, Moldova, România. Este formată din satele: Bălușești, Boatca, Buzdug, Mănăstirea, Piscu Rusului, Tarnița și Zece Prăjini. Este situată la 86 Km distanță de municipiul Iași. În partea nord-estică a comunei (dealul Cetățuia Gârbești sau Cetatea) s-au descoperit urme arheologice din neoliticul dezvoltat, sfârșitul epocii bronzului și feudalismului dezvoltat.

Cadrul naturalEdit

Aparține sectorului vestic al Podișului Central Moldovenesc, cu o structură geologică formată din depozitele smarțianului mediu în facies de argile, marne, gresii și intercalații de nisipuri, exploatate local în cariere.

Comuna Dagâța se întinde pe o suprafață de 34 km² având ca vecini:

ReliefulEdit

Cu o fragmentare deluroasă depășește 450 m (dealul Cetatea 467 m), cu versanții văilor afectați de procese active erozionale și alunecăride straturi. Solurile comunei sunt argiloiluviale brune pedyolite, cernoyiomuri levigate podyolice și cenușii închise. Pe șesuri domină solurile aluviale și lăcoviștele.

PopulațiaEdit

Populația comunei era în 2007 de 4.891 locuitori. cu o densitate medie în teritoriu de peste 122 locuitori pe km². Sporul natural al populației variază între 15 și 17,5%0, iar sporul migratoriu negativ are valori sub -12,5%. Mobilitatea pendulară a populației active este scăzută (sub 200 persoane).

EconomiaEdit

Are caracter agricol orientat pe cultura cerealelor, plantelor tehnice, zootehnie, iar în viitor pe cereale, lapte și struguri. Din suprafața fondului funciar (4.590 ha), terenul agricol ocupă peste 3186 ha, iar arabilul (2.124 ha). În arabil o pondere mare o au pădurile (peste 1050 ha), pășunile (716 ha), fânețele naturale (196 ha); livezile ocupă 92 ha și viile 58 ha.

GalerieEdit

BibliografieEdit

  • Alexandru Obreja -Dicționar Geografic al Județului Iași, Editura Junimea, 1979

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki