FANDOM


Format:Cutie Comune România
Fișier:Biserica Inaltarea Domnului, Fundeni, Galati.jpg

Fundeni este o comună în județul Galați, regiunea istorică Moldova, România, pe cursul inferior al râului Siret, între municipiile Galați (48 km distanță), Tecuci (33 km) și Focșani (37 km). Este compusă din satele Fundenii Noi — sediul administrativ —, Lungoci și Hanu Conachi.

Conform recensămîntului din 2011, comuna Fundeni are o populație de 3570 de locuitori [1]

IstoricEdit

Atestare documentarăEdit

  • Pe data de 13 ianuarie 1495, Ștefan cel Mare dăruiește lui Ștefan Mieriul "jumătate din Siliștea-Fundeni, pe Bărlad, partea de sus".(I.Bogdan)
  • Costache Conachi, în testamentul său, însemnează că: moșia "Năneștii de gios, pe îmbe părțile Siretului, până la hotarul Valachiei, porecliți Fundenii", a fost "răzădenția veche a neamului Conăchesc". (G.T. Kirileanu,Paul Păltânea)
  • La 20 mai 1726, se numea Fundeni (fost Năneștii de gios): din Conachi, (fiul lui Angheluță) și Paraschiva, "carile săde[a] la satul Naneștii de gios zâs Fundenii" se trag Conăcheștii.(Kirileanu)

GeografieEdit

ReliefEdit

Relieful de lunca este bine reprezentat printr-un șes larg (sud-vest) cu terase locale de luncă și de terase ușor mai ridicate : Lungoci,Hanu Conachi, Pădurea Hanu Conachi - rezervație naturală situată pe relief de dune fluviatile.

HidrografieEdit

Limita de sud si de vest a comunei, pe o lungime de 12 km, este reprezentată de cursul râului Siret, curs ce a determinat prin debitele sale istorice din anii '60 - '70 mutarea populației satului Fundenii-Vechi pe actuala vatră a satului Fundeni (Fundenii-Noi) cât și în celelalte două sate, Lungoci și Hanu Conachi, ultimul preluând cel mai mare procent al populației sinistrate. Inundațiile din anul 2005 (la viitura din data de 14.07.2005, la stația hidrologică Lungoci s-a înregistrat debitul record de 6000 mc/s) au afectat o mare parte din terenurile agricole ale comunei precum și o parte a vetrei satului Fundeni (50 de case din care 9 afectate 100%).

Limita de nord-est este reprezentată de cursul râului Călmățui, râu cu un debit redus.

Lacul Negru, situat între vatra satului Fundeni - la vest, Pădurea Hanu Conachi, - la est si DN 25A - la nord, conține nămol sapropelic și reprezintă un potențial economic de viitor prin amenajarea sa. În acest sens, Consiliul Local al Comunei Fundeni a concesionat această suprafață (64 ha) în vederea amenajării sale ca obiectiv turistic de agrement și balnear.

ClimăEdit

Regimul termic al zonei evidentțiază un climat temperat-continental caracterizat prin veri foarte călduroase și ierni foarte reci.Teritoriul comunei este expus acțiunii vânturilor. Iarna, Crivățul din nord are o frecvență de până la 26% din perioadă iar vânturile din sud au o frecvență de aproximativ 14%.Cea mai mică frecvență o are vestul cu aproximativ 5,5%. Valoarea medie precipitațiilor este redusă: 400-500 mm.

Floră și faunăEdit

Flora este cel mai bine reprezentată în pădurea Hanu Conachi - rezervație naturală înca din anul 1940 - fixată pe dune fluviatile (nisipuri zburătoare) cu deosebit efort, începand cu anul 1932. Printre speciile arboricole întâlnim: salcâmul, stejarul pedunculat, socul, păducelul. Lunca Siretului (aria inundabilă) este reprezentată de plop, salcie, arin si cătină. Fauna este reprezentată - în pădurea Hanu Conachi - prin specia unicat: șopârla de nisip (Eremyas arguta deserti) dar și de cerbul lopătar, căprioare, vulpi, iepuri.

Învățământ și culturăEdit

În comuna Fundeni, școala își începe activitatea în a doua jumătate a secolului XIX, cu clasele I - IV simultan, în satele Fundenii-Vechi și Lungoci, în diferite case particulare ale localnicilor. Date privind construcția unui local școlar, apar abia prin jurul anului 1900. Actual, comuna are câte un local școlar în fiecare sat, din care două sunt funcționale: Fundeni - învățământ primar, și Hanu Conachi - învățământ primar și gimnazial. Elevii din învățământul primar, din satul Lungoci, se deplasează cu microbuzul școlar la Fundeni iar cei din învățământul gimnazial, din aceeasi localitate, precum și cei din Fundeni, se deplasează la Hanu Conachi, prin același mijloc de transport. Deasemeni, comuna mai dispune și de patru locații de învățământ preșcolar: una la Lungoci, una la Fundeni, în incinta localului școlar și doua în Hanu Conachi. Comuna mai dispune de o bibliotecă cu aproximativ 8500 de volume și de un cămin cultural, ambele în satul Hanu Conachi.

Legături externeEdit

Format:Comune-Galați Format:Ciot-ro-gluk:Фундень (комуна, Галац)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki