FANDOM


Format:Curățenie

Eroare în script

I.L. Caragiale (în trecut, Haimanale) este o comună din județul Dâmbovița, Muntenia, România, formată din satele Ghirdoveni (reședința), I.L. Caragiale și Mija. Ea își trage numele de la satul de reședință, denumit astfel deoarece este locul de naștere al lui Ion Luca Caragiale.

Etimologie Edit

Denumirea actuală a comunei I.L. Caragiale a survenit din anul 1952 la aniversarea a 100 de ani de la nașterea dramaturgului I.L. Caragiale în anul 1852.

Istorie Edit

Actualul I.L. Caragiale cunoscut și sub denumirea de Haimanale, după unii autori s-ar fi numit înainte Boboci, fiind un sat vechi, existând încă de la sfârșitul secolului XV (1482-1495). Denumirea atestată documentar este de Mărgineni, ca urmare a construirii pe această moșie a unei mănăstiri, de domnitorul de atunci Vlad Călugărul (1492-1495). De fapt, istoria satului de azi I.L Caragiale fostul Haimanale, este strâns legată de istoria Mănăstirii Mărgineni.[necesită citare]

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Haimanale, făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova și era alcătuită din satele Haimanale și Braniștea, cu 790 de locuitori. În comună funcționau o moară cu aburi, o biserică, o școală cu 34 de elevi și fosta mănăstire Mărgineni transformată în penitenciar, unde condamnații practicau tăbăcăria și cizmăria.[1] Tot atunci, pe teritoriul actual al comunei funcționa și comuna Ghirdoveni, înființată pe la anul 1700 prin reunirea satelor Rășinari, Ștefănoaioa, Ciorinești și Ghira; comuna era alcătuită din satele Ghirdoveni și Cricoveni, cu 1531 de locuitori. Aici funcționau o biserică zidită la 1870 și o școală cu 72 de elevi (dintre care 8 fete).[2]

În 1925, cele două comune sunt consemnate tot în plasa Filipești. Comuna Ghirdoveni avea doar satul de reședință cu 1896 de locuitori,[3] în vreme ce comuna Haimanalele avea în satele Braniștea și Haimanalele 1096 de locuitori.[4]

În 1950, comunele au trecut în administrarea raionului Târgoviște din regiunea Prahova și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești. Denumirea de azi a comunei Caragiale a fost dobândită în anul 1952 la aniversarea a 100 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca Caragiale, originar din această localitate. În 1968, la desființarea raioanelor, comunele nu au revenit la județul Prahova, fiind transferate județului Dâmbovița. Tot atunci, comuna Ghirdoveni a fost desființată și comasată cu comuna I.L. Caragiale, care a căpătat structura actuală, satul Ghirdoveni devenind noua reședință a comunei.[5][6]

Geografie Edit

Fișier:Caragialemap.jpg

Așezare Edit

Comuna este așezată în partea de est a județului Dâmbovița și este traversată de șoseaua DN72 care leagă Ploiești de Târgoviște.

Prin limitele ei administrativ-teritoriale, comuna se învecinează la nord cu orașul Moreni, la nord-vest cu localitatea Gura Ocniței, satul Adânca, la vest cu localitatea Bucșani, la sud cu localitatea Dărmănești, la sud-vest cu localitatea Filipeștii de Pădure, sat Dițești, județul Prahova.

Distanța față de principalele orașe:

Relieful Edit

Din punct de vedere geomorfologic, comuna I. L. Caragiale aparține zonei dealurilor subcarpatice. Comuna este situată pe valea râului Cricovul Dulce, într-o zonă depresionară, fiind împrejmuită de o zonă de dealuri, care îi asigură o protecție naturală intemperiilor de ordin climatic.

Clima Edit

Datorită așezării, comuna se află la adăpost de curenții reci din nord, iar cantitatea de precipitații este normală pentru regiunea în care se află.

Principalele caracteristici ale climei comunei I.L. Caragiale:

Temperatura medie anuală Temperatura minimă absolută a aerului Temperatura maximă absolută a aerului Media anuală a precipitațiilor
+8,5 °C -30 °C +40 °C 700 – 800 mm/an

Resurse Edit

Rețeaua hidrografică principală a zonei este reprezentată de râul Cricovul Dulce. Rețeaua hidrografică secundară este reprezentată de pâraie: Racila care traversează satul Ion Luca Caragiale și Neagra situat în sudul comunei (satul Mija).

Suprafața comunei I.L. Caragiale este de 6178 ha, din care 254 ha intravilan și 5924 ha extravilan.

După destinație, situația se prezintă astfel:

Teren agricol
Procent (din total) Total Teren arabil Vii și livezi Pășuni Islaz Fânețe
32,48% 2007 ha 1098 ha 393 ha 464 ha 220 ha 52 ha
Teren neagricol
Procent (din total) Total Construcții Păduri Ape Drumuri Teren neproductiv
67,52% 4171ha 157 ha 3644 ha 236 ha 97 ha 37 ha

Pădurile, pășunile și fânețele ocupă o suprafață de 4160 ha și reprezintă circa 67% din totalul suprafeței administrativ-teritoriale a comunei. Islazul ocupă o suprafață de circa 220 ha.

Cea mai importantă resursă a solului este fondul forestier, în care predomină pădurile de foioase, specii predominante: fagul și stejarul.

Încă din trecut, locuitorii de pe valea Cricovului Dulce aveau în preocuparea lor exploatarea subsolului, acesta fiind bogat în zăcăminte de petrol și sare.

De asemenea se exploatează nisipul, în special de pe valea Cricovului Dulce, dar și piatra folosită în construcții, de asemenea, piatra pentru fabricarea varului alb.

Administrație Edit

Comuna cuprinde trei sate: Ghirdoveni, Ion Luca Caragiale, respectiv Mija, conform ultimei împărțire administrativ-teritorială din anul 1968. Reședința comunei este satul Ghirdoveni.

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, comuna Ion Luca Caragiale este situată în Regiunea Sud Muntenia, în care se mai găsesc localitățile din județele Prahova, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași și restul județului Dâmbovița.

Populația Edit

Comuna are o populație de 7105 locuitori și 2148 gospodării, astfel:

Localitate Populație (locuitori)* Gospodării*
Ghirdoveni 3 601 1131
I.L. Caragiale 2673 727
Mija 831 290

*Datele sunt preluate de la ultimul recensământ din anul 2002

Demografie Edit

La 1 ianuarie 2005, populația comunei I.L. Caragiale era de 7105 persoane, dintre care 51.87% femei și 48.13% bărbați. În ceea ce privește structura etnică a comunei I.L. Caragiale, românii reprezintă un peste 80%, iar restul populației este reprezentată de rromi.

Situația rromilor se prezintă astfel:

 • Numărul total: aproximativ 1500
 • Comunitățile compacte de romi sunt amplasate în toate cele 3 sate (o comunitate este formată din cel puțin 10 gospodării)

Din punct de vedere al religiei, pe teritoriul comunei există persoane aparținând cultului creștin-ortodox în proporție de aproximativ 97%, iar restul aparținând cultului evanghelic, adventist de ziua a 7-a și penticostal.

Lăcașele de cult de care dispune comuna sunt trei biserici ortodoxe (două în satul Ghirdoveni și una în satul I.L. Caragiale).

b)Populația ocupată și șomajul

Totalul populației stabile din grupa de vârstă 18-60 de ani era la nivelul comunei I.L. Caragiale în anul 2004 de 5468 persoane. Numărul salariaților la nivelul anului 2005 era de 3512 persoane. În ceea ce privește situatia șomerilor aceasta este prezentată mai jos:

Situația șomerilor după categorii:

Categoria Număr șomeri Din care femei Someri indemnizati 76 39 Șomeri neindemnizați 286 98 Muncitori necalificați 333 121 Studii medii 24 13 Studii superioare 5 3 Total 362 137

Situația șomerilor pe categorii de vârstă:

Categoria de varsta Număr șomeri Din care femei 18-30 ani 86 29 30-50 ani 222 88 Peste 50 ani 54 20 Total 362 137 Conform situatiei oferita de AJOFM Dambovita la data de 25.04.2007

Rata șomajului la nivelul localității este de 8,13%, calculată ca pondere a șomerilor înregistrați în totalul populației stabile cu grupa de vârsta între 18-60 de ani. Comparând cu media la nivel de județ, de 7,41%, se constată o rată a șomajului mai ridicată în comună, datorită faptului că principalele unități economice ce ofereau locuri de muncă (Uzina Mecanică Mija, IMUT SA Moreni, Automecanica Moreni,etc…) au fost restructurate. În cursul anului 2006, Primăria I.L. Caragiale, în urma convențiilor încheiate cu AJOFM Dâmbovița, a oferit locuri de muncă pe perioadă determinată pentru 50 de persoane.

c)Situația pensionarilor

Comuna I.L. Caragiale are un numar total de 1871 pensionari, reprezentand un procent de 26,33% din numarul total al locuitorilor. De asemenea sunt inregistrati si 90 pensionari CAP. In tabelul de mai jos se prezinta situatia pensionarilor pe categorii de pensii: -pensionari limita de varsta: 1056 -pensionari invaliditate: 570 -pensii de urmas: 245

d)Asistența medicală și protecția socială

Asistența medicală

Asistența medicală primară este asigurată de 2 medici de familie, unul în satul Ghirdoveni iar celălalt în satul I.L. Caragiale. În satul Colonia Mija a fost înființat în urma unui proiect PHARE un centru medico-social dotat modern în care își desfășoară activitatea un asistent medical. În comună funcționează o singură farmacie, situată în satul Ghirdoveni, care oferă medicamente în regim compensat.

Protecția socială

Protecția socială este desfășurată prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei I.L. Caragiale, care se află în curs de acreditare. În anul 2006 au beneficiat de venitul minim garantat un număr de 247 de familii (aproximativ 870 persoane). Sunt înregistrate la Serviciul Public de Asistență Socială un număr de 38 de persoane cu handicap grav, din care 10 sub 18 ani. Acestea au angajați asistenți personali, plătiți de către Primăria I.L. Caragiale (11 asistenți), 27 de bolnavi primind indemnizație de handicap. Situatia persoanelor cu handicap din localitate este urmatoarea:

-persoane cu handicap grav cu insotitor: 38 -persoane cu handicap grav fara asistent personal: 4 -persoane cu handicap grav cu indemnizație însoțitor: 3 -persoane cu handicap accentuat: 77 -persoane cu handicap mediu 5.

Infrastructura Edit

Rețeaua de drumuri și căi ferate Edit

Comuna I.L. Caragiale are 2 categorii de drumuri, naționale și județene.

 • Drumul Național 72 face legătura între cele două municipii reședință de județ Ploiești și Târgoviște;
 • Drumul județean DJ710 – Moreni-I.L. Caragiale.

La acestea se adaugă drumurile laterale (ulițele) care sunt neasfaltate iar multe dintre ele sunt impracticabile în perioadele cu precipitații abundente.

De asemenea, drumul județean 710 necesită o reamenajare urgentă deoarece s-a deteriorat datorită condițiilor meteo.

Pe teritoriul localității trece și calea ferată ce face legătura între municipiile Ploiești și Tîrgoviște, comuna dispunând atât de haltă CFR cât și de gară în satul I.L. Caragiale. Traficul feroviar este însă din ce în ce mai redus, urmare a avântului luat în ultimii ani de transportul rutier.

Rețeaua de alimentare cu apă Edit

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă s-a realizat în anul 2005 ca urmare a obținerii unor fonduri externe nerambursabile prin Agenția Sapard. Primăria are în vedere extinderea acestei rețele știut fiind faptul că aceasta nu acoperă în întregime teritoriul comunei.

Rețeaua de canalizare Edit

Rețeaua de canalizare este inexistentă. Se are în vedere ca în următorii ani să se realizeze un sistem de canalizare a apelor menajere, fiind întocmit un studiu de fezabilitate în acest sens.

De asemenea, se vor avea în vedere amenajarea șanțurilor de scurgere a apelor pluviale datorită faptului că în perioadele cu precipitații abundente se produc pe alocuri deversări ale acestora.

Alimentarea cu energie electrică Edit

Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic național prin rețeaua de înaltă tensiune din Moreni. Punctele de transformare sunt răspândite pe toată suprafața comunei, iar din acestea pleacă linii electrice de 0,4kW care alimentează cu energie electrică consumatorii casnici și industriali. Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice.

Alimentarea cu gaze naturale Edit

Alimentarea cu gaze naturale s-a realizat prin investiții ale Consiliului Local I.L. Caragiale și Consiliului Județean Dâmbovița, lucrarea fiind începută din anul 1994.

În cursul anului 2008, întreaga localitate a fost racordată la rețeaua de gaze naturale. Asigurarea debitului de gaze naturale face obiectul de activitate al SC Distrigaz Sud SA Sucursala Târgoviște, prin filiala sa din Moreni.

Locuințele Edit

Localitatea I.L. Caragiale are in componență 2148 gospodării, care cuprind 2440 de locuințe, după cum urmează:

Locuințe Ghirdoveni I.L. Caragiale Mija

Gospodării la case 1315 753 8

Locuințe la bloc 0 12 278

Se constată că majoritatea populatiei (peste 85%) locuiește la case, situație firească pentru așezările rurale. Totuși în satul I.L. Caragiale există 12 apartamente în blocurile din centru. Pe lângă acestea, mai există apartamente în blocurile aparținând Penitenciarului.

În localitatea Colonia Mija majoritatea populației locuiește la bloc, multe din aceste blocuri fiind învechite. În jurul blocurilor nu exista spații verzi amenajate iar locurile de joacă pentru copii lipsesc cu desăvârșire.

Blocul de garsoniere din Colonia Mija se degradează în mod sistematic, fiind în prezent locuit în procent de sub 50%.

Alte date statistice privind locuințele:

 • Număr mediu persoane/locuință: 3,3
 • Număr mediu camere/locuință: 1,9
 • Număr mediu persoane/cameră: 1,96
 • Suprafața locuibilă/persoană: 9,87 mp
 • Suprafața medie/locuință: 29,17 mp

Protecția mediului înconjurător și managementul deșeurilor Edit

Se știe că de cele mai multe ori, primul lucru care se observă când intri într-o localitate este curățenia acesteia. Trebuie să recunoaștem însă, că în ceea ce privește comuna I.L. Caragiale există loc și de mai bine. O mare problemă cu care se confruntă administrația locală este lipsa de interes a populației pentru întreținerea șanțurilor din fața caselor, care se colmatează și produc inundații.

De asemenea, depozitarea gunoaielor pe albia râului Cricovul Dulce este o altă problemă majoră. Deși Primăria a asigurat într-o primă fază colectarea săptămânală a gunoiului menajer printr-un serviciu public specializat, cetățenii au continuat să arunce gunoaiele pe albia râului.

În prezent, colectarea gunoiului de face săptămânal de către firma SC SUPERCOM S.A. , aceasta având încheiate contracte individuale cu cetățenii.

Turismul Edit

În ceea ce privește turismul, se constată o lipsă totală de preocupare atât a cetățenilor cât și a administrației locale în dezvoltarea acestuia. Chiar dacă localitatea nu reprezintă un punct de atracție major pentru turiști, trebuie ținut cont totuși de faptul că aici s-a născut unul din cei mai mari scriitori români: Ion Luca Caragiale. Pe teritoriul localității există Casa Memorială Ion Luca Caragiale, aflată sub jurisdicția Ministerului Culturii. Activitatea ei este însă slab promovată, chiar dacă se află așezată cât se poate de favorabil, pe DN 72 Ploiești Târgoviște. Ar fi de dorit instalarea măcar a unui indicator care să îi avertizeze pe turiști de existența acestui muzeu și, de ce nu, organizarea periodică a unor manifestări culturale. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în localitate nu există nici o pensiune, unde se pot caza peste noapte eventualii turiști.

Atracții turistice Edit

 • Casa memorială I. L. Caragiale.

Învățământul Edit

a)Învățământul preșcolar

În localitatea I.L. Caragiale funcționează un număr de 4 grădinițe cu un total de 8 săli de clase.

    b)Invatamantul primar si gimnazial
    Exista 2 scoli cu clase primare si gimnaziale.

Mediul de afaceri Edit

a)Industria și agricultura O componentă deosebită a dezvoltării economice locale o constituie mediul de afaceri. Acestuia trebuie să i se acorde o atenție deosebită pe viitor, deoarece numai atragerea de investiții în localitate poate determina o reală creștere economică. Cele mai importante ramuri economice reprezentate de agenții economici din comună sunt: industria metalurgică, industria lemnului și a mobilei, construcții, prestări servicii. Nu există o zonă industrială compactă, agenții economici fiind răspândiți în toate satele. La nivelul anului 2006 erau activi un număr de agenți economici, după cum urmează:

Tipul agentului economic Număr Societăți pe acțiuni (SA) 17 Societăți cu răspundere limitată (SRL) 31 Societăți în nume colectiv (SNC) 0 Organizații neguvernamentale (ONG) 1 Asociații familiale (AF) 31 Persoane fizice autorizate (PFA) 42 Situatia privind Asociatiile familiale si persoanele fizice inregistrate in anul 2006 este prezentata mai jos: Autorizatii pentru asociatii familiale emise in 2006

Denumirea activitatii desfasurate Numar de autorizatii emise Magazin, comert ambulant, magazin mixt, bar, terasa, consignatie 28 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor, morarit 1 Prelucrari metalice 1 Fabricarea produselor din lemn 1 Total 31 Autorizatii pentru persoanele fizice emise in anul 2006

Denumirea activitatii desfasurate Numar de autorizatii emise Magazin mixt, comert ambulant, vanzare butelii 11 Circular pentru taiat lemne 1 Tamplarie, dulgherie la domiciliul clientului 2 Activitati de studiere a pietei, consultanta si management 1 Instructor auto 2 Tehnica dentara 1 Coafura si activitati de infrumusetare 1 Fast food 1 Astrologie si spiritism 1 Activitati veterinare 1 Reparatii utilaje frigorifice 1 Intretinere si reparatii autovehicole 3 Taximetrie 15 Total 42 Din punct de vedere agricol, există pe teritoriul localității plantații de pomi fructiferi – pruni și meri în cea mai mare parte. În gospodăriile populației sunt plantate și alte specii: peri, cireși, nuci, piersici, caiși, zarzări, vișini. Culturile vegetale sunt reprezentate de porumbul boabe, cartofi, tomate, ardei, varză, dar și alte legume. Și în ceea ce privește creșterea animalelor există o veche tradiție în zonă. Oamenii au crescut și cresc în gospodării în special bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări și albine b)Transporturile Transportul local este asigurat prin microbuze ale diverselor firme particulare de transport care fac legătura între municipiul Moreni și comuna I.L. Caragiale. Numărul acestora a crescut în ultima perioadă datorită faptului că mijloacele de transport în comun au dispărut în totalitate. Pe raza localității sunt înscrise și un număr de 15 taximetre particulare care deservesc același traseu I.L. Caragiale – Moreni. O problemă deosebită o constituie însă lipsa unui mijloc de transport între satele I.L. Caragiale și Mija, știut fiind faptul că elevii de gimnaziu din satul Mija parcurg pe jos mai bine de 2 km de-a lungul drumului național 72 Ploiești – Târgoviște pentru a ajunge la școala situată în satul I.L. Caragiale. În centrul satului I.L. Caragiale se află o stație de taxiuri. Pe raza localității nu există nici o benzinărie de unde se poate alimenta cu carburant auto. Situația mijloacelor de transport în comun din localitate este următoarea: -persoane fizice: 742 autoturisme, 9 microbuze, 7 tractoare, 23 motociclete și scutere, 36 remorci; -persoane juridice: 20 autoturisme, 8 microbuze, 11 remorci, 16 mijloace de transport peste 12 tone. Menționăm că acestea sunt mijloacele de transport înregistrate la Primăria I.L. Caragiale pentru care se plătesc impozite și taxe legale. c)Poșta și telecomunicațiile Serviciile poștale Compania Națională “Poșta Română” își desfășoară activitatea într-un singur oficiu poștal în satul I.L. Caragiale.

Telefonie fixă Serviciile de telefonie fixă sunt furnizate de SC Romtelecom SA. Pe teritoriul comunei I.L. Caragiale sunt aproximativ 250 de abonați telefonici. Tendința acestora este de scădere datorită majorării succesive a abonamentelor și tarifelor la telefonia fixă.


Telefonie mobilă

Sunt instalate pe raza comunei releee pentru toate cele 4 rețele de telefonie mobilă, asigurând astfel semnal foarte bun pe tot teritoriul localității. Servicii internet Serviciile internet sunt asigurate în prezent tot de SC Romtelecom SA prin liniile telefonice (dial-up), de curând fiind implementat și serviciul ADSL. De asemena și furnizorul de televiziune prin cablu SC TCM SRL Moreni a lansa în anul 2007 serviciul de internet prin fibră optică destinat persoanelor fizice și juridice.


d)Mass-media

Furnizarea serviciilor de televiziune prin cablu se face în continuare de către un singur operator, concurența fiind inexistentă în acest domeniu. Acesta oferă în present 35 de programe, toate preluate de la alte televiziuni. Din anul 2007 s-au lansat si serviciile de televiziune digitala DTH: DIGI TV, DOLCE, MAX, FOCUS, etc… În comună nu există un post local de radio sau televiziune care să prezinte locuitorilor aspecte din viața localității. În privința posturilor de radio se menționează că pe raza comunei se recepționează în condiții bune posturile Radiodifuziunii Române, cât și cîteva posturi private. Există un singur chioșc de difuzare a presei situat în satul I.L. Caragiale.


Cultură și sport Edit

a)Cultura


Activitatea culturală este întreținută în special de Biblioteca comunală Ion Luca Caragiale, înființată în anul 1940. Biblioteca are în colecțiile sale un număr de 9200 de volume structurate pe diverse domenii tematice și organizate conform clasificării zecimale universale. O preocupare constantă a Bibliotecii I.L. Caragiale este aceea de atragere la lectură a unui număr cât mai mare de utilizatori de diferite vârste și profesii. Biblioteca înscrie anual circa 400 de utilizatori și difuzează peste 5000 de volume, majoritatea utilizatorilor fiind elevi și studenți. Totuși, biblioteca funcționează într-un spațiu impropriu desfășurării activității, lipsind o sală de lectură pentru cititori, iar personalul bibliotecii este constituit dintr-un singur angajat. Pe raza comunei există și două cămine culturale care însă nu mai funcționează, destul de degradate.

b)Sportul și activitățile de agrement

În comuna I.L. Caragiale funcționează o echipă de fotbal amator, susținută în principal de Consiliul Local. Nu există o sală de sport la care să aibă acces toți locuitorii comunei. Există 3 săli de sport amenajate în incinta școlilor din localitate, dotate modest, asigurând strictul necesar desfășurării activității elevilor.

Ordinea publică și protecția civilă Edit

Ordinea publică

În comuna I.L. Caragiale există un singur post de poliție situat în satul I.L. Caragiale, care deservește cele 3 sate componente ale comunei. Responsabilitatea pentru controlul criminalității pe raza comunei revine exclusiv șefului de post Poliție I.L. Caragiale. Nu au fost ientificate grupări cu preocupări infracționale, și de asemenea, nu au fost înregistrate evenimente interetnice majore, interconfesionale, sau de altă natură. Au fost desfășurate diferite activități de informare a elevilor din clasele primare și gimnaziale privind modul de circulație pe drumurile publice și de bună conduită.

Protecția civilă

Au fost întocmite documentele operative ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei I.L. Caragiale și anume: dispoziția cu lista persoanelor care fac parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență și tabelul cu persoanele care fac parte din Centrul Operativ, Regulamentul Comitetului Local pentru Situații de Urgență precum și alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

Factorii de risc identificați ls nivelul comunei I.L. Caragiale sunt: -Cutremurele de pământ

-Alunecările de teren

-Inundații datorate râului Cricov și pâraielor afluente de pe raza comunei;

-Înzăpezirile

-Incendii, incendiile de pădure

-Accidente nucleare și căderi de corpuri cosmice

-Accidente chimice

-Accidente rutiere și feroviare, muniții neexplodate.

Supravegherea zonelor de risc se realizează cu ajutorul agenților economici din localitate. Avertizarea populației se face cu ajutorul unei sirene electrice instalată la sediul Primăriei I.L. Caragiale.

Nu exista aparat de radiotransmisie, de asemenea, în cazuri de situații de urgență nu sunt disponibile adăposturi de protecție civilă, nu există măști de protecție, echipamente de protecție.

Există întocmit planul de pază și apărare a punctului de conducere executată prin grija poliției si a personalului de pază de la nivelul comunei.

Note Edit

Legături externe Edit

Format:Comune-Dâmbovița Format:Comuna I.L. Caragiale, Dâmbovițaen:I. L. Caragiale, Dâmboviţa it:Ion Luca Caragiale (Dâmboviţa) nl:I. L. Caragiale pt:Ion Luca Caragiale (Dâmboviţa) uk:І.Л. Караджале (комуна) vo:I. L. Caragiale

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki