FANDOM


Eroare în script Logrești este o comună în județul Gorj, Oltenia, România. Comuna este situată în vestul județului Gorj, la limita cu județul Vâlcea. Este situată în Piemontul Oltețului (parte componentă a Podișului Getic) la contactul cu Subcarpații Getici (limita subcarpaților trece la aproximativ 1,5 km mai la nord).

Coordonatele geografice ale comunei sunt: 44◦55’ latitudine nordică și 23◦42’ longitudine estică. Față de municipiul Târgu Jiu se află la o distanță de 40 km în linie dreaptă și de-a lungul drumului o distanță de 65 km, de asemenea se află la o distanță de 70 km față de municipiul Craiova și 80 km față de municipiul Râmnicu Vâlcea.

Comuna este formată din următoarele sate: Colțești, Frunza (cunoscută până în anii '60 sub denumirea de Tăndălești, numele provenind de la boierii Tăndălești ctitori ai Mănăstirii Logrești), Târgu Logrești (sat reședință, în care are loc în fiecare zi de vineri târg săptămânal), Maru (fost Tereujani, Logresti-Birnici), Seaca, Moșteni (Logrești-Moșneni) Popești. Satele sunt de tipul răsfirat-alungite (specifice zonei de deal).

Relieful este dominat de numeroase culmi deluroase (la limita cu județul Vâlcea se află Dealul Muierii care se întinde până în apropierea orașului Craiova) printre care se înșiră luncile formate de râul Amaradia (râul are o lungime de 101 km, izvorăște din localitatea Roșia de Amaradia și se varsă în râul Jiu pe teritoriul orașului Craiova - cartierul Cernele) și afluenții ei: Seaca*, Răchita*, Strâmba*. Râul are izvor de suprafață ceea ce determină și cantitatea de apă transportată să fie mică. Declivitatea apei este de 0,5%, lățimea albiei este de 50–60 m. De asemenea, apa este improprie consumului uman.

Bogății minerale Edit

În comună se exploatează bogății ale subsolului petrol (Colțești). De asemenea s-a descoperit și un zăcământ de cărbune (lignit). Acesta fiind de calitate foarte slabă și la adâncime foarte mare.

La suprafața solului există rezerve de materiale de construcții (nisip și argilă).

Clima este temperat-continentală specifică zonei de deal (există o stație meteorologică în satul Târgu Logrești). Flora și fauna specifică zonei de deal, suprafața împădurită este formată din stejar, gorun, salcâm, garniță, ulm, cireș sălbatic, tei. În lunca Amaradie se întâlnesc: arini, mai multe tipuri de sălcii, plopi etc., precum și plante higrofite. Fauna este formată din animale ca: porci mistreți, căprioare, iepuri de câmp, veverițe, câteva specii de rozătoare mici (șoareci), etc., precum și numeroase specii de păsări: rândunica, cucul, vrabia, uliul păsărilor, huhurez, etc. (regionalisme).

Flora și fauna sunt insuficient protejate de autoritățile locale.

Solurile sunt specifice zonei de podiș, sunt soluri brune. În lunca Amaradiei precum și în luncile formate de pâraiele: Seaca, Răchita, Măru se întâlnesc solurile aluvionare.

Note Edit


Format:Comune-Gorjen:Logreşti it:Logreşti pt:Logreşti uk:Логрешть vi:Logresti vo:Logreşti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki