FANDOM


Eroare în script Mătăsari este o comună în județul Gorj, Oltenia, România.

Așezare geografică Edit

Orasul Mătăsari e situat în partea de nord-est a Olteniei, zona vestică a Podișului Getic, la îngemănarea acestuia spre nord cu o largă zonă intracolinară și de depresiuni, suind către Subcarpații Olteniei. Având în vecinatatea sa vestică și nord-vestică depresiunile Bujorăscu, Ciuperceni, Tismana, străbătută de pârâul Jilțul Mare, orasul Mătăsari e așezat intracolinar, între dealurile Bohorel (Boorel), Miculești, Bujorăscu și Strâmba-Vulcan, alcătuită fiind din orasul de reședință și satele Brădet, Brădețel, Runcurel și Croici. E o zonă cu aspect colinar, cu o variație de altitudini între 200 și 390m.

Relieful și solul Edit

Orasul Mătăsari se află într-o depresiune subcarpatică față de „Subcarpații getici” din nord-estul acestei regiuni, dintre râurile Motru și Gilort-Olteț, învecinată cu alte depresiuni, cum sunt depresiunea Celei-Tismana, Padeș-Motru și în chiar marginea a ceea ce s-ar putea numi depresiunea Bujorăscului, acolo unde aceasta e impusă de vârfurile de lance ale luncilor dinspre miazăzi. Triunghiul format din localitățile Mătăsari-Motru-Ciuperceni este, din punct de vedere geologic, rezultatul unor formațiuni și straturi străvechi din epocile geologice de după eocen-miocen,adică pliocen-pleistocen, cu statornicire în cuaternar. Zona unde se află orasul Mătăsari e o zonă în același timp colinară, subcolinară și de depresiune plată, cu un climat propice diverselor culturi, solul prezentând un puternic orizont argilos. Depozitele de roci ale zonei prezintă mai ales argile și nisipuri argiloase, nisipuri curate și marne, unde se găsesc puternice stratificări de lignit, iar către suprafață apărând, uneori în aflorimente (până la al doilea Război Mondial), cărbunele numit aici „sigă”.

Rețeaua hidrografică Edit

Apele din zona localităților Mătăsariului străbat șiragurile colinare ale Podișului Getic, relief format din depozite structurate orizontal, monoclinat, cu straturi de lignit și pungi de petrol și gaze. Apele Motrului și Jilțului străbat vecinătățile de vest și est ale așezării Mătăsari și împart dealurile în Dealurile Motrului,către Motru și Jiu și dealurile drenate de Jilț și afluenții săi (Jilțurile) din dealul Bujorăscu și mai din amonte. În general, rețeaua hidrografică a acestei zone e tributară râului Jiu. apa Tismanei, prin canalizare, se varsa și ea în Jiu precum Jilțul, în apropiere de satul Borăscu, la sud de Mătăsari. Apele freatice din zona Jilț au adâncimi mici, de până la 3m, ca și în zona imediat depresionară subcarpatică.Locuitorii se foloseau de această pânză freatică prin puțuri și fântâni, „bunare”.

Note Edit

Bibliografie Edit

  • Dădălău, Ion; Racoceanu, Nicolae; Ioachim, Matei (2010). Mătăsari file de monografie. Editura Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. ISBN 978-973-7847-27-0 

Format:Comune-Gorj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki