FANDOM


Format:Cutie Comune România


Mircești este o localitate în județul Iași, Moldova, România.

Comuna Mircești se află în partea de S-V a județului, fiind situată pe terasa dintre rîurile Siret și Moldova , la o distanță de 16 Km de municipiul Roman, 27 Km de municipiul Pașcani și 76 Km de reședința județului, municipiul Iași. În decursul anilor, satul și comuna Mircești au cunoscut mai multe organizări administrative. Prin Decretul nr.1472 din 31 octombrie 1864 publicat în Monitorul Oficial din 28 noiembrie/ 11 decembrie 1864 semnat de Al. I. Cuza și Mihail Kogălniceanu, a fost înființată comuna Mircești. Prin legea de organizare din 1968, satul Mircești a rămas în continuare reședința comunei, formată din satele: Mircești, Iugani, Răchiteni, Izvoarele, Ursărești și cătunul Doi Lei. În 2004, satele Răchiteni, Izvoarele, Ursărești și cătunul Doi Lei s-au separat și au format comuna Răchiteni.

Pentru a cunoaște mai bine trecutul satului Mircești și pentru a înțelege mesajul generațiilor de mult trecute, care au trăit pe acest meleag, apelăm la memoria pămîntului (dovezi arheologice) și a hrisoavelor.

Dovezile arheologice confirmă faptul că pe teritoriul satelor Mircești și Iugani au existat așezări omenești încă din epoca străveche. În apropierea podului de peste rîul Siret, pe partea stîngă a șoselei Mircești-Miclăușeni, s-au găsit mai multe fragmente din vase care au aparținut locuitorilor din perioada Latene (aproximativ 400 î.e.n.-106 e.n.), iar altele din veacurile XI-XVI. Pe partea dreaptă a aceleiași șosele, în locul numit Dealul de la Bulboacă și în apropiere de Doi Frați se afla o siliște cu bogat material arheologic din perioada de început a migrației, ce aparține culturii Sîntana de Mureș (secolul al IV-lea e.n.), precum și unele fragmente de ceramică din secolul al V-lea e.n. și din feudalismul dezvoltat.1

Nu departe de acest loc, spre vest, s-a găsit ceramică din secolul al XVII-lea. Pe partea dreaptă a șoselei Hălăucești-Mircești, pe terenul dintre calea ferată și șosea, în partea de N-V a satului Mircești, s-a descoperit un fragment de tipsie, ce confirmă existența unei așezări din perioada Hallstatt (850-400 î.e.n)-Latene(400 î.e.n.-106 e.n). Un fragment dintr-o amforă romană (aproximativ secolele II-IV e.n.) s-a găsit pe partea stîngă a șoselei Mircești-Roman, la intersecția cu linia ferată, nu departe de satul Săbăoani, județul Neamț. Lîngă satul Mircești, la locul numit La Vie la Vale, pe drumul de țarină ce ducea spre Hălăucești, a existat o așezare din perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului (aproximativ 2000-1700 î.e.n.) de tip Cucuteni A, peste care s-a suprapus o așezare a carpilor, în secolele II-III e.n. Pe terasa inferioară a rîului Siret, la aproximativ 2 Km la S-E de satul Hălăucești, la hotarul cu satul Mircești, a existat o așezare din secolul al IV-lea e.n. și altele din secolele XV-XVII, pe terasa Siretului, la 1 Km la N-V de șoseaua Mircești-Al. I. Cuza.2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki