FANDOM


Format:Cutie Comune România

Așezare geograficăEdit

Mogoșești-Siret este o localitate așezată în centrul Moldovei, în partea de vest a județului Iași, între râurile Moldova și Siret, la o distanță de 15 km de orașul Pașcani și 28 km de municipiul Roman, fiind străbătută de șoseaua județeană Roman-Pașcani. Ocupă o parte din terasa inferioară precum și din terasa superioară a râului Siret, prin așezarea satului Mogoșești-Siret și ajunge la cota cea mai înaltă de 320 m față de nivelul Mării Negre în satul Muncelu de Sus.

Vecini- la est se mărginește cu comuna Alexandru Ioan Cuza, la sud comuna Hălăucești, județul Iași și Nisiporești județul Neamț, la vest comuna Tupilați (Hanul Ancuței) județul Neamț, de care o desparte drumul European E85 (București-Suceava) iar la nord comunele Miroslovești, satul Ciohorani și Stolniceni Prăjescu (satul Cozmești) ambele județul Iași.

Componența- comuna Mogoșești-Siret se compune din următoarele trei sate: Mogoșești-Siret, Tudor Vladimirescu și Muncelu de Sus sun despărțite doar de unele ulițe, ne mai fiind distanța nelocuită între ele. Muncelu de Sus este așezat la doar 4 km de centrul de comună și se împarte în trei sectoare: Vale, Deal și Vie.

Relieful comunei este un colinar ca formă și înfățișare, având variații de la luncă-Lunca Siretului-până la podiș partea cea mai înaltă în centrul satului Muncelu de Sus (320 m) - precum și cu cele două terase ale Siretului, aproape de același nivel cu lunca și care este inundabilă, iar a doua este mai înaltă pe unde trece șoseaua județeană și calea ferată București-Suceava.

Solul este brun-roșcat spre cernoziom degradat, iar în partea de către râul Siret și peste râu este un sol aluvionar în suprafața de 331 Ha. Solurile acide în diferite stadii de podzolire care ocupă circa 45% din suprafața totală a terasamentului agricol, solurile heto-argiloase ușor degradabile care ocupă 37% din suprafața agricolă și cernoziomul de luncă gleizat la bază lutos, luto-argilos pe depuneri aluvionare, cernoziomul de luncă slab aluvionat la suprafață, gleizat la baza depunerii aluvionare grele situate în partea centrală dintre râul Siret și mlaștină.

ClimaEdit

Clima este temperat-continentală cu influențe asiatice mai mult evidente iarna. Vânturile principale care bat pe teritoriul comunei sunt: crivățul, bate din direcția N-NE în perioada iernii. Vântul de Sud-Vest un vânt cald care topește zăpezile și Băltărețul care suflă din direcția S-SE numai primăvara.

ApeleEdit

Ape - principala apă care trece prin comună este râul Siret de la Nord la Sud pe o distanță de 4 km. A fost folosit pentru irigații. În anii bogați în precipitații revarsă inundând circa 400-500 ha teren și chiar locuințele din partea de jos a satului Mogoșești.

FloraEdit

Vegetația în aparență o vegetație de silvo-stepă în realitate vegetația naturală este o vegetație foarte variată de cea de luncă până la etajul fagului și carpenului. Arborii sunt reprezentați prin plop, salcie, arin apoi ulm și ștejar, carpen și fag, a mai fost plantat și salcâm, celelalte plante sunt reprezentate de stuf, papuris, pir etc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.