FANDOM


Format:Cutie Comune România

Parincea este o comună în județul Bacău, Moldova, România.

GeografieEdit

Cadru geograficEdit

Microdepresiunea Parincea este așezată in partea central-estică a a judetului Bacău, formând extremitatea vestică a Podișului Central Moldovenesc în imediata vecinătate a văii Siretului, sitauată in vest. Intreaga suprafață din interior se prezintă ca o microdepresiune deluroasă, cu inălțimi ce oscilează între 500-600 m altitudine, în cele două culmi care o delimitează si 200-300 m, uneori mai puțin, în interior.

Rețeaua hidrografică este formată din râul Răcătău, principalul colector al tuturor pâraielor ce izvorăsc de sub cele două culmi marginale și care drenează întreaga microdepresiune.

Situarea localității Parincea în centrul microdepresiunii, la răscrucea principalelor artere de comunicație, a făcut posibilă transformarea ei in principal centru, în jurul căruia gravitează economic și nu numai, celelalte comune.

VegetațieEdit

Vegetația caracteristică este reprezentată prin pădurile de foioase, ce acoperă dealurile prin întinse suprafețe ocupate de pășuni pe partea dealurilor și o bogată vegetație de șes. Baza activităților economice o formează agricultura cu toate subramurile ei.

Format:Comune-Bacău Format:Ciot-ro-bc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki