FANDOM


Format:Cutie Comune România Popricani este o localitate în județul Iași, Moldova, România. Începând din aprilie 2004, comuna Popricani face parte din Zona Metropolitană Iași.

  • Biserica "Sfântul Nicolae", "Sfântul Prooroc Isaia" - secolul XIX
  • Balta, Teiva - Vișina - rezervație naturală

DATE GENERALE Edit

Actuala Comuna Popricani este formata din fosta comuna Vanatori si Comuna Popricani,denumirea actuala a comunei datand din 1934,comuna are 9 sate componente si anume:Popricani,Rediu-Mitropoliei,Tipilesti,Moimesti,Cotu-Morii,Vantori,Vulturi,Cuza-Voda si Carlig. Satul Popricani este o asezare veche.Nu cunoastem date precise a formatii ca asezare a Popricaniului,dar putem banui ca la inceputul secolului al XVII-lea satul,ca asezare,exista.In acest sens pentru a intari afirmatiile citam:’’Deci in seara de joi,22 noiembrie,Nicoara Potcoava a trecut Prutul si la 23 noiembrie,vineri,privighetorii sai au suit cu repeziciune dealul Popricanilor.’’ Venea si Sah Hatman pe drumul tataresc razbind pe la Raducaneni,pana in dealul Ciricului.Nicoara Potcoava urmat de unchesul Petre Canj si ocolind pe langa padurea Copoului si prin valea Pacurariului,a lasat doua sotnii la Galata.Mai tarziu despre Popricani ca asezare avem si marturii orale.in acest sens aratam ca mosierul Dimitrie Pascanu a zidit in anul 1812 biserica din sat,care este si astazi.Tot mosierul Pascanu a adus la curtea sa oameni cu diferite indeletniciri ca:chelari,fierari,bucatari.etc.Acest lucru este argumentat de faptul ca si astazi in comuna sunt multe familii cu numele de Bucataru,Chelaru,Fieraru,etc.Aceste nume provenind de la ocupatiile celor adusi de Pascanu pe mosie. Actuala sosea Iasi-Bivolari era o principala artera comerciala ce lega nordul Moldovei de Iasi.Negustorii ce veneau din nord,dupa ridicarea dealului Popricani destul de anevoios se opreau in drum spre Iasi pentru un ultimo popas(poprire)pe platoul unde este asezat satul.Deci acestei asezari unde faceau propire negustori, I s-a dat de la cuvantul poprire,numele de Popricani.In acelasi deal in partea de vest,exista o asezare de sine statatoare satul Coarba razasie din timpul lui Stefan Cel Mare actualmente contepit cu Satul Popricani. Satul Rediu Mitropoliei este la fel un sat vechi,aici Mitropolia Iasi a avut un teren cu o padure,rediu si o biserica construita din lemn,din care astazi a mai ramas doar piatra de la temelie.Ca asezare s-a format prin trimiterea de cate mitropoli a unor oameni pentru paza si diferite munci.La acest Rediu(padure) al Mitropoliei de unde si astazi I s-a dat numele de Rediu-Mitropoliei.Tot din marturii orale se stie despre satul Tipilesti ca terenul pe care este asezat ar fi partinut boierului Pascanu.Acesta ar fi vandut terenul unui alt mosier Filipescu care a adus pentru munca pe mosie lipoveni.Pentru acesti lipoveni in timpul muncii un lucru obisnuit erau tipetele,se presupune ca si asezarii satului I s-ar fi dat numele de Tipilesti. Despre satul Moimesti nu se cunosc prea multe lucruri,am putea aminti faptul ca un mosier Ilie Stroici a cumparat terenul,unde este actualul sat de la mosierul Pascanu si pentru lucrul pe mosie ar fi adus oameni din Bucovina.Oamenii din cauza muncii grele pe care o prestau se intrebau:mai esti? In sensul ‘’Mai traiesti?’’de la aceasta expresie se presupune ca locuitorilor I se spuneau’’Ma maiestri’’ de unde s-a tras si numele actualului sat de Moimesti. Satul Cotul Morii este o asezare mai noua ,infiintata dupa primul razboi mondial cu ocazia improprietaririi din 1920/1921,cu care s-a hotarat vatra de sat pentru oamenii din popricani care nu aveau locuri de casa.satul a luat numele de Cotul Morii dupa locul cu acelasi nume.Aici ar fi existat o moara situate in cotul soselei Iasi-Sculeni de unde vine si numele de Cotul Morii. Denumirea satului Vanatori,probabil initial a fost Vanatorii Curtii,caci locuitorii acestui sat in schimbul scutirii altor obligatiuni de catre curtea domneasca,trebuiau sa procure acesteia vanatul,exact nu se cunoaste anul infiintarii acestui sat cu numele de Vanatori. O monografie a satului Carlig,intocmita in anul 1938 de catre elevii scolii normale Vasile Lupu din Iasi,care a fost publicata. Volumul 7-1938-1939 ne arata ca din discutiile cu cetatenii s-au desprins mai multe versiuni despre originea acestui sat si a formarii lui si anume:unii afirma ca de mult nu se stie exact,cand era un sat cu numele de Vadul lui Voda in rasaritul Iasului aproape de oras’’din cauza unor alunecari de teren casele s-au daramat iar gospodarii au plecat,unii s-au oprit in satele vecine cativa s-au oprit si s-au asezat aici si se pare ca acest sat s-a infiintat inainte de Cuza Voda,marturia nu este insa exacta.Legat de numele satului aceiasi cetateni pe numele Iancu Gaspar care in anul 1938 avea 70 de ani declara ca numele de Carlig ar veni de la faptul ca oamenii veniti de la Vadul lui Voda erau foarte rai si cautau sa se agate de toti ca un carlig.Un alt cetatean pe nume Iliescu a declarat ca satul si-a tras numele de la proprietarul pe mosia caruia s-a ridicat acesta,aceasta parand cea mai verosimila parere,desi unii gospodari pretend ca numele ar veni de la delurile din prejur asezate in forma de carlig. Satul Vultur actualmente component al comunei Vanatori se pare ca afost creat in anul 1879,’’satul Vultur’’ sau capul dealului este alcatuit din 113 locuitori si a fost infiintat pe mosia Carligului in anul 1879,in partea de nord a Comunei Copou,judetul Iasi. Desre existenta acestui sat ne vorbeste si un document din 1880 adresat de primaria Comunei Copou presedintelui consiliului permanent Iasi,prin care primarul comunei Copou arata ca pe mosia Carligului urmeaza a fi improprietariti un numar de tarani,cu 13 falci care sunt isolate pe aceasta mosie si unde urmeaza a se construi scoala din satul nou,aceasta marturie intarind infiintarea satului in anul 1879. Un alt sat in componenta Comunei Popricani este si satul Cuza-Voda,din marturiile probabile se crede ca acesta a fost infiintat dupa 1888 ca un ecou al rascoalelor taranesti.,denumirea venind de la numele Domnitorului A.I.Cuza,ce a facut prima reforma prin care s-au eliberat si improprietarit clacasii,acest sat pana in anul 1927 a facut parte din comuna Aroneanu iar in anul mentionat devenit dat permanent al Comunei Popricani.’’

Cadrul natural:

Comuna Popricani este asezata pe platoul cu acelasi nume situate in partea de nord a orasului Iasi, in imediata apropiere a Campieie Jijiei,la sudul ei,campia facand parte din marea unitate de relief si anume Podisul Moldovei.La nord-vest comuna se invecineza cu satele Carniceni si Tiganasi,la vest cu Iepureni,la est cu Victoria si la sud cu orasul Iasi.Principalele forme de relief ale comunei sunt dealurile,facand trecerea de la campia Jijiei la Podisul Moldovei cu o energie cuprinsa intre 50 m si 150 m.Din tot terenul apartinand comunei,doar sesul Jijiei este expus inundatiilor iar alunecari prezinta terenul din jurul satelor: Rediu Mitropoliei,Cotu Morii,Tipilesti,Carlig si partial in partea de nord a Popricaniului.Teritoriul de nord al comunei este udat de cursul raului Jijia,adancimea apelot freatice variaza intre 0,5 m in sudul satelor Moimesti si Tipilesti si de 18 m in Popricani.Altitudinea absoluta este de 150 m iar relieful este brazdat si de alte cursuri mici de apa.

Clima este temperat continentala cu character stepic datorita microclimatului din sesul Jijiei,temperature medie anuala este de +9,6 grade C,cantitatea de precipitatii anuala este cuprinsa intre 400si 450 ml/mp.

Populatia :

Comuna Popricani cuprinde un numar de 6819 de locuitori.Densitatea populatiei pe km patrat este de peste 97,24 locuitori,dintre cele 9 sate ale comunei, trei sunt mai mari ca numar de locuitori,acesteaavand si perspective de dezvoltare. Populatia la recensământul din 2002: 6819 locuitori Dincare, pe sate: �Cârlig 618 �CotuMorii 272 �CuzaVodă 581 �Moimești 451 �Popricani 2364 �RediuMitropoliei 140 �Tipilești 327 �Vânători 1168 �Vulturi 898

Date demografice: . • Densitatea populatiei: 97,24 loc/km2 . • Creșterea populatiei în ultimii 10 ani: 21,7 % . • Persoane peste 60 ani din total populatie 18,2 % . • Creșterea populatiei peste 60 ani în ultimii 10 ani 24,5 % . • Populatie cu studii superioare 1,3 % . • Șomeri, din total populatie 19,6 % . • Creștere șomeri în ultimii 10 ani 59,0 % . • Populatie inactivăla 1000 loc. activi 1514,9 . • Procent pensionari din total populatie inactivă33,2 . • Număr pensionari la 1000 persoane ocupate 625,2 . • Creștere pensionari în ultimii 10 ani 38,9 % Calitatea vietii: . • Procent locuinte fără alimentare cu apă: 94,1 % . • Locuinte fără canalizare 96,7 % . • Locuinte fără încălzire centrală99,55 % . • Locuinte fără electricitate 8,5 % . • Locuinte fără retea de gaze naturale 100 %


ISTORIC: Edit

Satul CÂRLIG: În vatra satului s-au găsit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu, iar în jurul său – urme de locuire din paleolitic, neolitic, sfârșitul epocii bronzului și feudalismul dezvoltat.. Satul este relativ tânăr, fiind atestat documentar în anul 1816

Satul COTU MORII : În zona acestui sat s-au descoperit resturi arheologice din neoliticul dezvoltat, din epoca bronzului, din hallstatt, din perioada prefeudală, feudalătârzie precum și o siliște din secolul XV – XVI. Satul actual este o așezare nouă, fiind atestat documentar în 1921.

Satul CUZA VODĂ: În vatra sa s-au descoperit urme de culturădin epoca bronzului și feudalismul târziu (sec. XVIII) iar în apropierea sa, spre nordul pădurii Cârlig – resturi de ceramicăLa Tene II, din sec. IV d.Hr. (începutul migratiilor), feudalismul timpuriu (sec. XI – XIV) și din sec. XVIII. Satul este o așezare de împroprietării după1879, cu o textură stradală geometrică.

Satul MOIMESTI: este o așezare veche, atestatădocumentar în anul 1472

Satul POPRICANI: La est de sat, pe valea Neagra, s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul timpuriu și dezvoltat (Cucuteni A) și începutul migratiilor (sec. IV d. Hr.). pe coaste esticăa Ciriteilor Mari și Mici s-au găsit urme de culturămaterialădin neoliticul dezvoltat și sfârșitul epocii bronzului, din hallstatt, începutul migratiilor și feudalism (sec. XVII – XVIII). Satul este o așezare veche, atestatădocumentar în anul 1476.

Satul REDIU MITROPOLIEI: În zona de est a satului s-au descoperit fragmente ceramice și alte elemente de inventar din neoliticul dezvoltat (Cucuteni B), hallstat, perioada prefeudală, feudalismul timpuriu, dezvoltat și târziu. Pe dealul Coarba, lîngăsat, a existat un sat cu același nume (Coarba), azi dispărut. Satul Rediu Mitropoliei este atestat documentar în 1772.

Satul TIPILEȘTI: Acest sat este situat în prelungirea satului rediu Mitropoliei, dar este mai mare decâtacesta. Descoperirile arheologice din zonăsunt aferente ambelor sate. Satul Tipilești este atestat documentar în anul 1617.

Satul VÎNĂTORI: Lângă acest sat, pe dealul Bursucăriei (Rufeni) s-au descoperit fragmente ceramice din neoliticul dezvoltat, sfârșitul bronzului, începutul migratiilor, etapa proto –Dridu și feudalismul dezvoltat. Este o așezare nouă, atestată documentar în anul 1890.

Satul VULTURI: La nord-est de acest sat, pe dealul Frasinului, s-au descoperit urme de locuinte și fragmente ceramice din neolitic (Cucuteni C) și lame de silex din paleoliticul superior final. Pe dealul Vultur s-au descoperit urme de locuinte și ceramicăde la începutul epocii migratiilor (sec. IV d.Hr.) Satul actual este de asemenea o așezare nouă, fiind atestat documentar în anul 1879.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki