FANDOM


Format:Cutie Comune România Săbăoani este o localitate în județul Neamț, Moldova, România. Comuna Săbăoani este una dintre cele mai mari și mai vechi așezări rurale din Moldova, fiind situată în nord-estul județului Neamț, pe terasa superioară a interfluviului Siret-Moldova, la 8 km departare spre nord de orașul Roman și are în componența sa două sate: Săbăoani și Traian. Localitatea Săbăoani este situată în nord vestul comunei, pe drumul interjudețean care vine de la Pașcani și ajunge la Roman prin comuna Cordun.

Populație Edit

Comuna Săbăoani este a patra localitate din județ după numărul de locuitori devansând astfel orașele Bicaz și Roznov.După datele recensământului din anul 2002, comuna Săbăoani avea o populație de 10.301 de locuitori, dintre care 9248 din satul Săbăoani și 1053 din satul Traian, majoritatea (cca. 98,55%) fiind romano-catolici.

Istoric Edit

Satul se numără printre cele mai vechi comunități catolice din Moldova, reprezentând centrul de greutate al acestor comunități.Cu toate că prima atestare documentară e din sec. al XVI-lea, începuturile lui se pierd in perioada de închegare a statalității în spațiul moldovenesc Cu privire la vechea vatră a satului există două teorii. Una din ele susține că vatra veche a fost la aproximativ 3 km spre răsărit de așezarea actuală, la marginea terasei superioare și pe coasta dealului, la punctul unde azi coboară drumul spre Răchiteni, locul fiind marcat cu numele de Berindești. A doua teorie nu este de acord cu prima, deoarece se crede că o parte din Berindești a devenit Săbăoani, un nou sat.

Fișier:Biserică Traian Săbăoani.jpg

Evoluție Edit

Localitatea Sabaoani a intrat în istorie abia la sfârșitul secolului al XVI-Lea, când este menționată în documentele vremii. Lipsa documentelor pentru perioada de început a existenței sale este compensată însă de informațiile oferite de surse târzii și de rezultatele investigațiilor arheologice. Cele mai multe informații despre Săbăoani apar în sec al XVII-lea fiind furnizate de către misionarii catolici care au vizitat locurile și biserica veche din Săbăoani.

Până în anul 1864, când, sub domnia lui Al. I. Cuza, a fost realizată reorganizarea modernă a României, localitatea Săbăoani a fost arondată următoarelor ocoale din ținutul Romanului : - Ocolul Cotul Mijlocului (1772-1774) - Ocolul Mijlocului (1774-1883) - Ocolul Moldovei (1883-1864)

Aceste frecvente schimbări de apatenență administrativă se pot explica și prin proiectele de reorganizare încercate de Principatul Moldovei în perioada de după Regulamentul Organic. De menționat faptul că în aceasta perioadă satul Săbăoani a inclus și trupul de moșie Berindești din Deal, așa cum de altfel o certifica și cartagrafiile din 1820, 1832, 1838 și 1845. În anul 1873 Berindeștii din Deal devine satul Brindești. În anul 1864, alaturi de noile unități administrative, județul și plasa, se înființează și comuna. Săbăoani primește statutul de comună, pe care îl va fi pastrat până în anul 1876.

Dupa reînfiintarea comunei în anul 1887, pe lângă satul Berindești i-au fost adăugate, pentru anumite perioade, și alte sate : Licușeni, Adjudeni, Ferdinand, Gherăești, Iugani, Pildești, Simionești,Săbăoani și Tețcani.

În anul 1896 din satul Săbăoani s-a desprins cătunul Traian, aflat la o depărtare de 4 km și care în 1930 va deveni sat. Localitatea Traian a fost înființață de câteva familii, precum și de tineri însurăței din satul Săbăoani și din cele învecinate. După împarțirea administrativa din anul 1950, Săbăoani își păstrează statutul de comună, fiind subordonată raionului Roman. Din anul 1968, comuna Săbăoani face parte din județul Neamț, fiindu-i inclus și satul Licușeni.

În prezent comuna Săbăoani este alcatuită din două sate : Săbăoani și Traian.

Comuna Sabaoani este așezată în zona central-estică a județului Neamț, fiind concentrată la vest de intersecția drumului european E 85 (DN2) cu drumul național DN28 (E583), la 12 km de municipiul Roman și 62 de km de municipiul Piatra Neamț.

Evoluția socio-demografică Edit

Din punct de vedere al evoluției socio-demografice, putem spune că în anul 2002 comuna avea o populație de circa 10.301 locuitori cu domiciliul stabil, care în anul 2009 a ajuns la 11.375 locuitori,această creștere nefiind realizată prin sporul natural, decât în mică parte, ci prin intermediul migrării populației de la oraș la sat odată cu închiderea unităților economice.

Considerații istorico-geografice Edit

Deși Valea Moldovei nu este atestată documentar decât în timpul lui Bogdan I, ca fiind o zonă populată în jurul târgului Romanului, această regiune a constituit o arie intens locuită încă din neolitic, în care cultivarea primitivă a plantelor și creșterea animalelor s-au impus ca ocupații cu mare pondere economică.

Chiar în vremurile tulburi ale epocii bronzului, acest spațiu a continuat să fie populat, stând mărturie cimitirele și siturile arheologice descoperite în jurul Romanului.

Din cauza persecuțiilor îndurate în Ardeal, în timpul împaratesei Maria Tereza, sate întregi paraseau Ardealul (C. Matase 1929) si se așezau în Moldova, ardelenii fiind numiți de locuitori ,,ungureni’’ nume ce există și azi.

La finele Războiului de Independență, soldații ruși, s-au stabilit în aceste zone, păstrându-se astfel și azi numele de Rusu.

După 23 august 1944 și până în decembrie 1989, zona a cunoscut o deosebită înflorire economică, în special pentru agricultură, când munca organizată de creștere a animalelor și culturile vegetale reprezentau o prioritate.

După 1990 s-a constatat o tendință de creștere a numărului de locuitori, dar nu datorită sporului natural înregistrat, ci mai degrabă a reîntoarcerii omului de la oraș la sat.

În prezent comuna Sabaoani în anul 2005, are o suprafață totală de teren în administrare de 3.337 hectare din care 510 ha intravilan și are o populație stabilă la nivelul anului 2002 de 10.301 locuitori, din care 5.114 de sex feminin.

Activitatea economică a locuitorilor comunei este canalizată pe trei direcții : - În întreprinderi din raza municipiului Roman, care prin amplasament se învecinează cu comuna Săbăoani; - În unitați particulare de comerț, alimentație publică precum și în mici ateliere de industrie și prestări servicii : construcții, tâmplarie, croitorie, în numar de circa 50 unitați; - Agricultură;

Având în vedere ca marea majoritate a locuitorilor dețin terenuri agricole, acestea își lucrează individual terenurile și cresc animale, care le asigură subzistența.

În cele 2 sate componente există 3498 de gospodării.

Pe raza comunei Săbăoani funcționează o singură unitate de învatamânt școlar primar, gimnazial și liceal.

Din punct de vedere cultural, pe teritoriul comunei funcționează 1 bibliotecă și un cămin cultural. Din punct de vedere al sănătății populației, Săbăoani dispune de un cabinet medical de stat unde asistența medicală este asigurată de 5 medici și 10 asistente.

La nivelul comunei mai funcționează un centru agricol, dispensar sanitar veterinar, poșta, filiala CEC, agenție BRD, birou de cadastru etc.

Centrul comunei beneficiază de o rețea de canalizare de 5 km. Întreaga comuna beneficiază de o rețea de distribuție a apei potabile.

Legături externeEdit

Format:Comune-Neamț Format:Ciot-ro-nt