FANDOM


Eroare în script Scobinți este o comună în nordul județului Iași, Moldova, România. Reședința este satul Scobinți.

Realități contemporane Edit

Așezată în umbra Curții Domnești de la Hârlău, comuna Scobinți, județul Iași – „cu oameni dintotdeauna ai Măriei Sale“, cum ne spunea cu mândrie un om de-al satului – trăiește un timp accelerat al înnoirilor, adăugând la frumusețea și bogățiile locului însemne ale civilizației. „Și toate acestea, continuă interlocu¬torul meu, datorită primarului nostru“, cuvinte pe care le-am auzit și de la alți săteni în așteptarea edilului Gheorghe Hrițcu. „Sunt bucuros că aud așa ceva din partea consătenilor, zâmbește tânărul primar, dar să știți că tot ceea ce am înfăptuit în cele cinci sate ale comunei nu ar fi fost posibil fără înțelegerea celor care m-au ales din anul 2000 și fără colaborarea celor cu care lucrez la primărie.“ „Dumnezeu, afirmă primarul Gheorghe Hrițcu, ne-a așezat într-un loc cum puține sunt. Avem șes de pe care obținem an de an recolte bogate, dealurile sunt acoperite cu vii – să nu uităm că ne aflăm în podgo¬ria Cotnari – livezi – de aici pleacă la fiecare început de vară vestitele cireșe Boamba de Cotnari – iar în zare, vedeți, pădurile ce înconjoară comuna. Având toate acestea nu facem altceva decât să le punem în valoare.“ La Scobinți există un serviciu de dezvoltare a comunității unde se lucrează toate proiectele care schimbă fața comunei. „E nevoie de perseverență, spune primarul, de cunoașterea legislației și, zâmbește, de ce nu, de noroc“. Toate acestea au făcut ca acum patru din cele cinci sate să beneficieze de apă potabilă, în trei dintre acestea este canalizare, iar satul de centru să aibă și gaz metan. Acțiunea continuă și în zilele care urmează se va introduce apă potabilă și rețeaua de canalizare în satul Sticlăria. Pentru ridicarea standardului de viață și civilizație a locuitorilor din comună și mărirea gradului de atracție a localității, obiectivele de utilitate publică propuse pentru realizarea imediată sunt:

 • asfaltarea DJ 281;
 • reabilitarea drumurilor comunale și sătești;
 • reabilitarea pod Abator;
 • amenajarea unei rețele de colectare a apelor meteorice, construcția de poduri și podețe, cu scopul împiedicării inundării drumurilor;
 • amenajare și construcție de parcări;
 • extinderea rețelei de joasă tensiune;
 • reabilitarea iluminatului public;
 • extinderea sistemului de alimentare cu apă;
 • realizarea rețea gaze naturale în toate satele componente ale comunei;
 • realizarea sistemului centralizat de canalizare în toate satele componente ale comunei;
 • combaterea proceselor de eroziune, alunecări de teren prin lucrări de consolidare, inclusiv prin menținerea și extinderea plantațiilor de protecție, antierozionale;
 • înființarea unui spațiu comercial, cu suprafață mare, în zona centrală a comunei Scobinți;
 • înființarea unor spații pentru prestări servicii(service auto, frizerie-coafură, reparații TV și electrocasnice, croitorie, cizmărie, ș.a.);
 • înființarea unor unități ambulatorii și de farmacie în toate localitățile comunei;
 • amenajarea unei zone de agrement la Zagavia, în zona de luncă a Bahluiului, la Fetești și a unui parc memorial în satul Scobinți;
 • amenajarea unor terenuri de sport și a unor locuri de joacă pentru copii;
 • amplasarea unui sediu de bancă în centrul comunei;
 • amplasare puncte precolectare selectivă a deșeurilor în toate satele comunei;
 • combaterea integrată a surselor de poluare de pe teritoriul comunei
 • dezvoltarea agriculturii și a activităților meșteșugărești;
 • dezvoltarea nivelului de trai al locuitorilor comunei Scobinți.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki