FANDOM


Format:Cutie Comune România Spanțov este o comună în județul Călărași, Muntenia, România.

Prezentare locala

Cadrul natural în care este situată localitatea Spanțov și în primul rând așezarea ei în apropierea Dunării a reprezentat un important factor pentru dezvoltarea așezării, făcând posibilă realizarea în permanență de contacte economice strict necesare cu comunitățile de la sud de Dunăre și de-a lungul acesteia.

În România, comuna Spanțov este plasată în zona de sud-est pe ultima și cea mai joasă terasă a Câmpiei Române,deasupra nivelului Luncii Dunarii, fiind ferită de revărsările bătrânului fluviu. Face parte din județul Călărași de la constituirea acestuia din anul 1981.

Comuna are legătură rutieră directă cu municipiile Oltenița (situată la 15 Km. în vest) și Călărași (situat la 55 Km. spre est) prin DN 31. Legătura cu capitala țării se realizează în mod operativ pe căi rutiere prin DN 31 între Oltenița și Spanțov și prin DN 4 către Oltenița și București (63 Km.)

Istoric

Începuturile istoriei Spanțovului se pierd în îndepărtatele milenii ale orânduirii comunei primitive. În favoarea acestei idei pledează bogatele urme materiale de viață omenească prezente aici la fiecare pas, ca și tradițiile istorice locale transmise din generație în generație de-a lungul secolelor care au inspirat denumirile bogate în semnificații ale satelor comunei , cum sunt Cremenea(satul în care s-au descoperit numeroase unelte de cremene, numit în prezent Grădiștea, locul unei vechi așezări) sau Cetatea-Veche, ceea ce atestă prezența la oamenii locurilor a cunoștinței vechimii acestor așezări, a faptului că ei reprezintă o verigă a unui proces neîntrerupt de viețuire pe aceste meleaguri.

La începutul deceniului al treilea al secolului II, Vasile Pârvan, ajutat de Ion Andriescu au impulsionat cercetările în problemele istoriei orânduirii comunei primitive, inițiind un amplu program de cercetări arheologice de suprafață în sud –estul Munteniei, inclusiv de-a lungul Dunării între Oltenița și Călărași în timpul cărora a fost cercetat și teritoriul Spanțovului. Cu acest prilej o echipă de tineri arheologi condusă de Radu Vulpe3 a descoperit numeroase așezări neolitice. În primăvara anului 1952, o delegație a Muzeului Național de Antichități a făcut cercetări de suprafață în toate satele din împrejurimile Spanțovului, cu această ocazie fiind identificate numeroase așezări aparținând orânduirii comunei primitive și epocii feudale timpurii pe teritoriul satelor Grădiștea, Cetatea-Veche, Stancea, Clinciu. Rezultatul deosebit de important al acestei recunoașteri îl formează însă descoperirea în vatra localității Spanțov a unei bogate așezări neolitice de tipul Boian (aproximativ. 4000-3500 î.e.n.),cea mai veche atestare a omului pe aceste ținuturi. De asemenea, a fost semnalată existența unui cimitir din perioada prefeudală (sec.IV e.n.) pe baza a două vase de lut care se aflau în posesiunea locuitorului Chimon Mailat.

Prima atestare documentară a satului Spanțov datează din 23 martie 1482. Locuitorii comunei Spanțov au participat la evenimente istorice , respectiv Războiul de Independență, Răscoala din 1907, cele două războaie mondiale și anii comunismului.


Format:Comune-Călărași Format:Ciot-ro-cl

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki