FANDOM


Eroare în script

Fișier:Josephinische Landaufnahme pg154.jpg

Obreja (în Format:Hu) este un sat din județul Alba, Transilvania, România. Aparține administrativ de comuna Mihalț.

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 154), localitatea apare sub numele de „Obraza”.

Date geografice Edit

Localitatea este situată în stânga Târnavei pe podul îngust și de formă alungită al terasei a treia (30-40 m), care prezintă spre nord o frunte cu pante mai mari de 8 grade. Satul are formă lineară – copiind întocmai podul terasei – iar rețeaua sa stradală este orientată pe direcția est-vest, având aceeași orientare cu cea a curbelor de nivel. Spre est extinderea satului este stopată de luncile joase create de râurile Târnava și Secașul Mic. Dispunând de un restrâns spațiu favorabil locuirii și fiind relativ izolată, Obreja ocupă locul cinci ca mărime între așezările din Valea Târnavei.

Obiective turistice Edit

  • Așezare neolitică ("cultura Petrești").
  • Așezare daco-romană (din secolele II-IV).
  • Conacul Wesselenyi, din anul 1901.

Bibliografie Edit

  • Vasile Baba, Ioan Mărculeț, O problemă în Valea Târnavei: degradarea terenurilor, Agricultura României, Anul XIII, nr. 10 (583), București, 2002.
  • Mircea Buza, Ioan Mărculeț, Toponimia Văii Târnavei și afluenților ei între Blaj și Mihalț, Comunicări științifice, IX, Mediaș, 2010, p. 386-390.
  • Ioan Mărculeț , Cătălina Mărculeț (2001). Realități geografice în Valea Târnavei. București. ISBN 973-0-02459-6 
  • Liviu Stoica, Gheorghe Stoica, Gabriela Popa (2009). Castles & fortresses in Transylvania: Alba County. Castele și cetăți din Transilvania: Județul Alba. Cluj-Napoca. ISBN 978-973-0-06143-3 

Vezi șiEdit


Format:Ciot-ro-ab Format:Mihaltabeo:Obreja (Mihalț) hu:Obrázsa uk:Обрежа (Алба)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki