FANDOM


Eroare în script Viroaga este un sat în partea de sud a județului Constanța, în Podișul Negru Vodă. Aparține administrativ de comuna Cerchezu. La recensamântul din 2002 avea o populație de 550 locuitori. În trecut s-a numit Calfachioi.

Note Edit

Format:Cerchezuctadmin Format:Ciot-ro-ctuk:Віроага